Tannerstatning – broprotese – krone – tannimplantat

KRONE

Krone, den del av tannen som er synlig og dekket med emalje. Begrepet krone blir også brukt om erstatninger av kronen med metallkrone eller kroner laget av tannfargede materialer.

BROPROTESE

Broprotese, tannerstatning for tapte tenner. De kunstige tennene forankres til gjenstående tenner i kjeven (pilartennene). Som pilar kan også brukes et tannimplantat. Broen sementeres fast til pilarene, og den blir dermed en fastsittende tannerstatning.

TANNIMPLANTATER

Tannimplantater er metallskruer som innsettes for å erstatte en eller flere tannrøtter når disse er gått tapt.

De er i all hovedsak laget av legeringen titan som anses som lite allergifremkallende og som brukes mye i generell implantatkirurgi. Tannimplantater har som regel en ru overflate fremstilt av et lag titanoksyd for å gi en større overflate til å interagere med benet som implantatet plasseres i.

De fleste implantater er formet som en skrue med gjenger og plasseres i kjeven ved et enkelt kirurgisk inngrep. Tannlegen borer et hull i kjeven med standardiserte bor og skrur så implantatet ned i kjeven, hvorpå implantatet må vokse sammen med benet (osseointegrasjon). På toppen av dette implantatet skrus så en tann laget av porselen.